Ditt syn

Synstrening

I nokre tilfeller med redusert samsyn er ikkje brille og kontaktlinser tilstrekkeleg

Det kan da være andre forhold med synet som ikkje fungerar som det skal, dette byr ofte på utfordringar ved lesing og nærarbeid.

Typiske teikn er å ha problem med blant anna:

  • Linjeskift
  • Blande/speilvende bokstavar
  • Låg lesefart
  • Hovudverk
  • Dobbeltsyn
  • Tåkesyn
  • Skifte fokus mellom nær og avstand
  • Lyskjensleg
  • Bilsjuk.

Vi tilbyr difor synstrening i dei tilfella vi ser det naudsynt, og i samarbeid med deg legger vi opp eit løp som passar ditt behov.