Tørre Auge

Opplever du svie, kløe eller rennende auge? Les meir om tørre auge.

Tørre auger omtalast stadig oftare som «den nye folkesjukdommen». Tørre auge er heilt ufarleg, men kan opplevast som ein irritasjon. Det anbefalast at du får kontrollert augene om du har slike problemer. Symptoma på tørre auge er:

  • Rusk/Sandpapirfølelse
  • Svie
  • Kløe
  • Rennande auge
  • Raude auge
  • Øyesmerter/irritasjon

Opplever du nokre av desse plagene er det fornuftig å foreta ei synsundersøking. Då får du kontrollert kvifor augene er tørre og hjelp til å finne ei god løysing. Vi henviser til augelege dersom medisinsk behandling er naudsynt.